სპეც ტექნიკა

ყველა სპეც ტექსნიკის გადაზიდვა დამოგიკდებულია მიზ ზომებზე.
ატლანტიკ ექსპრესი ახდენს ნებისმიერი ტვირთის გადაზიდვას რაც წინასწარ უნდა იყოს შეთანხმებული