სახმელეთო გადაზიდვა

Atlantic Express Corporation-მა 1999 წელს შექმნა შვილობილი კომპანია Atlantic Express Trucking Corporation. კომპანიის საკითრებაში არის  176 ავტომზიდი. გამომდინარე აქედან  აუქციოენებიდან უმოკლეს ვადებში ხდება ავტომობილების აყვანა.Atlantic Express Trucking Corporation- ახდენს ავტომობილების აყვანას:

აუქციონებიდან
ოფისებიდან
სახლებიდან
აშშ–ს ნებისმიერი წერტილიდან